Regulamin

Regulamin ośrodka ” DOMKI W ZACISZU „

 

 1. Niniejszy regulamin reguluje warunki najmu domków letniskowych ośrodka „DOMKI W ZACISZU” w Mrzeżynie ul. Wiejska 2b.
 2. Dokonując rezerwacji domków najemca potwierdza że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuję.
 3. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, oraz do stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi ośrodka w tym pracowników.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku 500zł na konto. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy wynajmującego.
 5. W domkach letniskowych obowiązuję zakaz palenia oraz używania otwartego ognia.
 6. W domkach letniskowych i na terenie całego ośrodka zabrania sie smażenia oraz czyszczenia ryb.
 7. Cenę pobytu zgodnie z dokonaną rezerwacją należy uiścić niezwłocznie po przybyciu podczas zameldowania u kierownictwa ośrodka.
 8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie wynajmującego nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny za pobyt zgodnie z zawartą umową.
 9. Na zabezpieczenia szkód materialnych wyrządzonych przez najemcą oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą najemca wnosi przy zameldowaniu u kierownictwa ośrodka zwrotną kaucję w wysokości 200,00 zł.
 10. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 11. Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do bezpłatnej dyspozycji najemcy każdego domku jest 1 miejsce parkingowe.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku pozostawienia przez najemcę samochodu na parkingu, (w tym za kradzież samochodu), ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w wyniku pozostawienia przez najemcę lub osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą jakichkolwiek rzeczy na terenie ośrodka.
 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w pobycie powstałe z przyczyn niezależnych od wynajmującego, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
 14. Wynajmujący nie przyjmuje żadnych rzeczy na przechowanie. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą lub zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 15. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 16. Osoby niezameldowane w ośrodku ” DOMKI W ZACISZU ” mogą przebywać na terenie ośrodka wyłącznie w godzinach od 8:00 do 21:00.
 17. Rozpalanie grilla na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez kierownictwo lub obsługę ośrodka i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.
 18. Nie zezwala się na pobyt zwierząt na terenie ośrodka.
 19. Kaucja, o której mowa w punkcie 9 jest zwracana najemcy w dniu wyjazdu.
 20. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli,
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 22. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez właściciela ośrodka ” DOMKI W ZACISZU ” i obowiązuję od dnia 1 czerwca 2015r.

 

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.